U kunt in De Springveer niet meer terecht voor logopedische behandeling

De logopedische behandelingen en de behandeling van dyslexie heb ik overgedragen aan mijn collega Usche Baerveldt:

Logopedie Baerveldt
Pastorijstraat 31
6361 AG Nuth
telefoon 06 5211621

Bent u logopedist? Dan kunt u bij mij terecht voor advies of voor cursussen en workshops

Kijk voor informatie onder Cursussen voor logopedisten. Of klik hier voor uw vraag of opmerking.

Wie ben ik?

Privacy

Ik verwerk persoonsgegevens van cursisten en medische gegevens van mijn patiënten. Die informatie is vertrouwelijk en in De Springveer wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Ik houd me hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In de privacyverklaring van De Springveer kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring welke rechten u heeft.

Aan andere betrokkenen verstrek ik alleen informatie als u daar zelf toestemming voor geeft. Uw medische gegevens worden door mij 20 jaar bewaard. Daarna vernietig ik de gegevens.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met Imma Muris, telefonisch via 045-5245687 of via het Contactformulier. 

Annulerings- en betalingsvoorwaarden

U kunt uw aanmelding onder bepaalde voorwaarden annuleren. Als u gebruik maakt van mijn diensten, krijgt u van mij een factuur. Hierop zijn betalingsvoorwaarden van toepassing. U vindt al deze voorwaarden hier.

Kwaliteit

In De Springveer werk ik volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en foniatrie (NVLF). In juli 2019 heeft de praktijk voor de derde keer de kwaliteitstoets Logopedie behaald. De audit is uitgevoerd door HCA.

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder het registratienummer 39900474791.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Praat er met mij over. Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Deze biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die helpt u bijvoorbeeld bij het formuleren van uw klacht. Daarna moet ik uiterlijk binnen 6 weken een reactie en een oplossing geven.

En als er geen oplossing wordt gevonden?

Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Wat kost het indienen van een klacht?

Het indienen van een klacht kost niets. De klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg of op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. Voor een oordeel van de geschillencommissie betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten, of € 100,- als u ook een schadevergoeding eist.

Adres Klachtenloket Paramedici

Postadres
Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht

E info@klachtenloketparamedici.nl
T: 030 310 09 29

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur