Sinds 2000 werk ik samen met Yvonne Draaisma (logopedist te Valkenburg). Al onze kennis en ervaring op het gebied van fonologische stoornissen bij kinderen, dragen wij met veel plezier over op collega’s in Nederland en België. Wij doen dit door het geven van lezingen, studiedagen, workshops en cursussen.

Wij leren collega’s vooral de cyclische aanpak van Barbara Hodson. Dit is een Amerikaanse logopedist die haar werkwijze voor het eerst beschreven heeft in haar boek Targeting Intelligible Speech uit 1984. Sindsdien hebben wij geregeld contact met haar.

Voor actuele informatie over de cursussen zie HAN-VDO in Nijmegen, Hogeschool Thomas More te Antwerpen (B) of SIG Vzw te Gijzegem-Aalst (B).

Collega’s kunnen ons ook raadplegen als zij tegen problemen aanlopen in de behandeling van deze kinderen. Voor uitgebreide adviezen vragen wij een uurtarief.

Literatuur

Hodson, B.W. (2007). Evaluating & Enhancing Children´s Phonological Systems: Research & Theory to Practice. Greenville, SC: Thinking Publications University.
ISBN 1-932054-52-9

Williams, A. L., McLeod, S. & McCauley, R. J. (2010). Interventions for speech sound disorders in children. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

Workshop ‘Dat zeg ik toch?’

Iedere logopedist die met jonge kinderen werkt, ziet vroeg of laat een kind dat voor anderen onverstaanbaar is. Soms is uitgebreid onderzoek van de spraakproductie om welke reden dan ook niet meteen mogelijk. Daarom heb ik de (online) workshop ‘Dat zeg ik toch?’ ontwikkeld. De deelnemers leren hoe ze de fonologische ontwikkeling van kinderen door systematische observatie kunnen vergelijken met wetenschappelijk onderzochte ontwikkelingsgegevens. Dit wordt tijdens de workshop geoefend aan de hand van een video-opname. Vanuit de verzamelde gegevens kunnen vervolgens behandeldoelen worden bepaald.

Hoewel de workshop is gebaseerd op de visie van Barbara Hodson, is deze manier van observeren ook bruikbaar als uitgangspunt voor andere behandelmethoden, zoals Metaphon.

Data, aanmelding, kosten en voorwaarden

De workshop is niet geaccrediteerd. Hij wordt gegeven via Zoom en duurt twee uur. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. De kosten zijn €50,- inclusief hand-out en certificaat.

De data en tijdstippen voor de komende workshops zijn nog niet vastgesteld.

U kunt uw belangstelling voor een door u gewenst tijdstip kenbaar maken door het aanmeldformulier op deze pagina in te vullen. Daarmee verplicht u zich tot niets.
In overleg is het mogelijk om de workshop voor een groep te organiseren op een passende datum en een geschikt tijdstip.

Bij aanmelding voor een workshop op een vastgestelde datum hoort u minstens 5 dagen tevoren of deze door kan gaan. Annulering door uzelf is alleen mogelijk tot 10 dagen voor de geplande datum. Bij annulering binnen 10 dagen voor de workshop breng ik de volledige kosten in rekening. U mag echter tegen € 10,- administratiekosten zelf een plaatsvervanger voordragen, mits u de gewijzigde gegevens per omgaande aan mij doorgeeft.

Uw e-mailadres heb ik nodig voor het toezenden van de hand-out en de link naar de online workshop en ook voor het toezenden van de factuur en van uw certificaat na afloop. Uw volledige naam en adres worden gebruikt voor een juiste vermelding op de factuur en op uw certificaat.
LET OP: in gratis e-mailaccounts, zoals hotmail of gmail, blijken door mij verzonden berichten vaak als ongewenst aangemerkt te worden, zeker als er een bijlage wordt meegestuurd. Geef daarom bij voorkeur een kwalitatief goed e-mailadres op of controleer uw map met ongewenste e-mail.

AANMELDING VOOR WORKSHOP (alleen voor logopedisten)


    Belangstelling voor online workshop ‘Dat zeg ik toch?’ – op een dinsdagavond 19:00-21:00, voorjaar 2021Belangstelling voor online workshop ‘Dat zeg ik toch?’ – op een zaterdagochtend 09:30-11:30, voorjaar 2021Ik wil graag in overleg een datum en tijdstip bepalen voor de online workshop ‘Dat zeg ik toch?’ voor een groep collega'sAnders (geef hier beneden een toelichting)