Al mijn kennis en ervaring op het gebied van fonologische stoornissen bij kinderen draag ik met veel plezier over op collega’s in Nederland en België. Ik doe dit door het geven van cursussen, studiedagen, workshops, lezingen en individueel advies. Sinds 2000 werk ik hiervoor samen met Yvonne Draaisma (logopedist te Valkenburg).

Advies over de behandeling van kinderen met spraakproductieproblemen

Als u als logopedist tegen problemen aanloopt in de behandeling van een kind met fonologische problemen, kunt u mij raadplegen. Korte vragen beantwoord ik kosteloos. Voor uitgebreidere adviezen vraag ik na overleg met u een uurtarief.

Voor uw vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Literatuur

Hodson, B.W. (2007). Evaluating & Enhancing Children´s Phonological Systems: Research & Theory to Practice. Greenville, SC: Thinking Publications University.
ISBN 1-932054-52-9

Williams, A. L., McLeod, S. & McCauley, R. J. (2010). Interventions for speech sound disorders in children. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

Cursus ‘Cyclische aanpak volgens Hodson en Paden’

Enkele keren per jaar geef ik samen met Yvonne Draaisma de cursus Cyclische aanpak volgens Hodson en Paden. Deze aanpak is ontwikkeld door de Amerikaanse logopedist Barbara Hodson, die haar werkwijze samen met haar toenmalige supervisor Elaine Paden voor het eerst beschreven heeft in haar boek Targeting Intelligible Speech uit 1984. Sindsdien hebben wij geregeld contact met haar gehad over de aanpassingen van deze werkwijze voor het Nederlands.

Voor actuele informatie over de cursussen zie HAN-VDO in Nijmegen, Hogeschool Thomas More te Antwerpen (B) of SIG Vzw te Gijzegem-Aalst (B).

Wij verzorgen deze cursus op aanvraag ook voor groepen collega’s. Daarnaast is er een terugkomdag mogelijk. Dat is vooral interessant voor (een groep) collega’s die langere tijd geleden de cursus gevolgd hebben en hun kennis en vaardigheden willen opfrissen en actualiseren.
Beide opties kunnen zowel fysiek als online, via Zoom, aangeboden worden. Neemt u contact met mij op voor de mogelijkheden.

Workshop ‘Dat zeg ik toch?’

Iedere logopedist die met jonge kinderen werkt, ziet vroeg of laat een kind dat voor anderen onverstaanbaar is. Soms is uitgebreid onderzoek van de spraakproductie om welke reden dan ook niet meteen mogelijk. Daarom heb ik de (online) workshop ‘Dat zeg ik toch?’ ontwikkeld. De deelnemers leren hoe ze de fonologische ontwikkeling van kinderen door systematische observatie kunnen vergelijken met wetenschappelijk onderzochte ontwikkelingsgegevens. Dit wordt tijdens de workshop geoefend aan de hand van een video-opname. Vanuit de verzamelde gegevens kunnen vervolgens behandeldoelen worden bepaald.

Hoewel de workshop is gebaseerd op de visie van Barbara Hodson, is deze manier van observeren ook bruikbaar als uitgangspunt voor andere behandelmethoden, zoals Metaphon.

Data, aanmelding, kosten en voorwaarden

De workshop is niet geaccrediteerd. Hij wordt gegeven via Zoom en duurt ongeveer twee uur. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. De deelnemers beoordelen de workshop gemiddeld met een 8,5. De kosten zijn €50,- inclusief hand-out en certificaat.

De datum voor de volgende workshop is nog niet vastgesteld. In overleg is het mogelijk om de workshop voor een groep te organiseren op een passende datum en een geschikt tijdstip.

U kunt zich opgeven via het aanmeldformulier op deze pagina. Na aanmelding hoort u minstens 5 dagen van tevoren of de workshop door kan gaan. Als een workshop niet door kan gaan, ontvangt u uiteraard de door u reeds betaalde kosten volledig retour. Annulering door uzelf is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de geplande datum. Bij latere annulering blijft u mij de volledige kosten verschuldigd. U mag echter tegen € 10,- administratiekosten zelf een plaatsvervanger voordragen, mits u de gewijzigde gegevens per omgaande aan mij doorgeeft. Zie voor alle voorwaarden de annulerings- en betalingsvoorwaarden.

Uw naam en adres worden gebruikt voor een juiste vermelding op de factuur en op uw certificaat. Na aanmelding ontvangt u de factuur per e-mail. Nadat uw betaling door mij is verwerkt, stuur ik u de hand-out en de link naar de online workshop toe. Na afloop krijgt u een bewijs van deelname.

LET OP: in sommige e-mailaccounts, zoals hotmail of gmail, blijken door mij verzonden berichten soms als spam aangemerkt te worden, vooral als er een bijlage wordt meegestuurd. Geef daarom een kwalitatief goed e-mailadres op en controleer regelmatig uw map met ongewenste e-mail.

AANMELDING VOOR WORKSHOP (alleen voor logopedisten)


    Online workshop ‘Dat zeg ik toch?’ op een avond van 19:00-21:00 uur (kosten €50,-)Online workshop ‘Dat zeg ik toch?’ op een zaterdagochtend van 09:30-11:30 uur (kosten €50,-)Ik wil graag in overleg een datum en tijdstip bepalen voor de online workshop ‘Dat zeg ik toch?’ voor een groep collega'sAnders (geef hier beneden een toelichting)