Na 40 jaar werken als logopedist, waarvan ruim 30 jaar in mijn eigen praktijk in Nuth, ben ik nu met pensioen. Ik dank iedereen voor het vertrouwen en voor de fijne samenwerking.

LOGOPEDISTEN kunnen bij mij nog wel terecht voor nascholing of voor behandeladviezen.

Voor collega-logopedisten heb ik een online workshop ontwikkeld over de systematische observatie van de spraakproductie. Kijk onder ‘cursussen’ voor meer informatie en voor geplande data, voorwaarden en aanmelding.

Heeft uw kind lees- en spellingproblemen? Een dyslexiespecialist kan uw kind in behandeling nemen. De behandeling wordt echter NIET vergoed door de zorgverzekering.

Voor kinderen met de diagnose EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) wordt de behandeling vergoed door de gemeente. Er is dan echter eerst uitgebreid onderzoek nodig door een regiebehandelaar. Het hangt van uw gemeente af wie dat is. Uw kind kan daarna voor de behandeling van de lees- en spellingproblemen terecht bij Logopedie Baerveldt.

18 oktober is uitgeroepen tot Wereld TOS dag. Dit is hard nodig omdat veel mensen niet weten wat TOS is: een taalontwikkelingsstoornis. Toch komt TOS voor bij 5% van de kinderen en jongeren. Voor informatie: https://www.wereldtosdag.nl/

Vandaag heeft de praktijk al weer voor de derde keer de Kwaliteitstoets Logopedie behaald. We voldoen aan alle kwaliteitseisen. De audit is uitgevoerd door HCA.

Wist u waar een logopedist bij kan helpen? De NVLF heeft een filmpje gemaakt. Klik hier

Vandaag is in de Volkskrant mijn opiniestuk gepubliceerd. Zie Vroeg diagnosticeren. Het is een reactie op een stuk van Sanne Bloemink, uit de krant van afgelopen zaterdag: Laat die diagnose eens zitten.

Het jaar 2018 is goed begonnen: ik heb ook de afgelopen vijf jaar weer zonder problemen voldaan aan alle eisen van het Kwaliteitsregister Paramedici. Mijn registratie is verlengd tot 2023.

Lezen en voorlezen zijn belangrijk voor het vergroten van de woordenschat. Kijk eens naar dit filmpje op facebook.