De waardering van mijn cliënten in 2020, het laatste jaar vóór mijn pensioen, was nog onverminderd goed, met een beoordeling van gemiddeld 9,2 en een net promoter score (NPS) van gemiddeld 91 (over het eerste halfjaar zelfs 100). Dat vind ik een mooie opsteker!

Voor collega-logopedisten heb ik vorig jaar een online workshop ontwikkeld over de systematische observatie van de spraakproductie. Dit voorjaar wordt de workshop opnieuw georganiseerd. Kijk onder ‘cursussen’ voor meer informatie en voor geplande data, voorwaarden en aanmelding.

Na 40 jaar werken als logopedist, waarvan ruim 30 jaar in mijn eigen praktijk in Nuth, ben ik nu met pensioen. Ik dank iedereen voor het vertrouwen en voor de fijne samenwerking.

LOGOPEDISTEN kunnen bij mij nog wel terecht voor nascholing of voor behandeladviezen.

Voor collega-logopedisten heb ik een online workshop ontwikkeld over de systematische observatie van de spraakproductie. Kijk onder ‘cursussen’ voor meer informatie en voor geplande data, voorwaarden en aanmelding.

Heeft uw kind lees- en spellingproblemen? Een dyslexiespecialist kan uw kind in behandeling nemen. De behandeling wordt echter NIET vergoed door de zorgverzekering.

Voor kinderen met de diagnose EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) wordt de behandeling vergoed door de gemeente. Er is dan echter eerst uitgebreid onderzoek nodig door een regiebehandelaar. Het hangt van uw gemeente af wie dat is. Uw kind kan daarna voor de behandeling van de lees- en spellingproblemen terecht bij Logopedie Baerveldt.