Vanaf 18 mei kunt u voor behandeling weer naar de praktijk komen. Dat kan alleen onder strikte voorwaarden. Zo mogen u en ik geen verkoudheidsklachten hebben. Kijk bij de links voor de richtlijnen die ik hanteer tegen corona.
Als u niet naar de praktijk wil of kan komen, hebben we contact via de telefoon of via beeldbellen. Belt u mij gerust voor informatie.

Voor collega-logopedisten heb ik een online workshop ontwikkeld over de systematische observatie van de spraakproductie. Kijk onder ‘cursussen’ voor meer informatie en voor geplande data, voorwaarden en aanmelding.

Vanwege voorschriften bij corona kunt u nu NIET naar de praktijk komen. Maar u kunt nog steeds bij mij terecht. We hebben dan contact via Internet, op uw laptop of eventueel op uw telefoon. Belt u mij gerust voor informatie.

Het is heel belangrijk om het coronavirus af te remmen. Daarom zal de praktijk in elk geval tot en met 5 april gesloten zijn.

Ik zal u of uw kind in de komende tijd blijven begeleiden. Dat zal dan gebeuren ‘op afstand’, via Zoom.us (internet). De eerste keer help ik u om te leren hoe dit werkt. Ook als u nog niet eerder in de praktijk bent geweest, zullen we op die manier met elkaar kennismaken.

Als het nodig is, kunnen we elkaar natuurlijk nog steeds gewoon bellen.

Heeft uw kind lees- en spellingproblemen? Als dyslexiespecialist kan ik uw kind in behandeling nemen. De behandeling wordt echter NIET vergoed door de zorgverzekering.

Voor kinderen met de diagnose EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) wordt de behandeling vergoed door de gemeente. Er is dan echter eerst uitgebreid onderzoek nodig door een regiebehandelaar. Het hangt van uw gemeente af wie dat is. Soms kan uw kind daarna voor de behandeling van de lees- en spellingproblemen toch nog bij mij terecht.

18 oktober is uitgeroepen tot Wereld TOS dag. Dit is hard nodig omdat veel mensen niet weten wat TOS is: een taalontwikkelingsstoornis. Toch komt TOS voor bij 5% van de kinderen en jongeren. Voor informatie: https://www.wereldtosdag.nl/

Vandaag heeft de praktijk al weer voor de derde keer de Kwaliteitstoets Logopedie behaald. We voldoen aan alle kwaliteitseisen. De audit is uitgevoerd door HCA.

Wist u waar een logopedist bij kan helpen? De NVLF heeft een filmpje gemaakt. Klik hier

Vandaag is in de Volkskrant mijn opiniestuk gepubliceerd. Zie Vroeg diagnosticeren. Het is een reactie op een stuk van Sanne Bloemink, uit de krant van afgelopen zaterdag: Laat die diagnose eens zitten.

Het jaar 2018 is goed begonnen: ik heb ook de afgelopen vijf jaar weer zonder problemen voldaan aan alle eisen van het Kwaliteitsregister Paramedici. Mijn registratie is verlengd tot 2023.