Cursus voor logopedisten: Cyclische aanpak Hodson en Paden

HAN-VDO in Nijmegen

Hogeschool Thomas More te Antwerpen (B)

SIG Vzw te Gijzegem-Aalst (B)

Logopedie en zorg

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Op het YouTubekanaal van de NVLF kunt u veel filmpjes vinden over logopedie.

Kwaliteitsregister Paramedici

Nederlandse Zorgautoriteit

Patiëntenverenigingen

Hoormij NVVS (informatie voor iedereen met een gehoor- en evenwichtsaandoening)

Oudervereniging Balans (voor ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag)

Fodok en FOSS (voor ouders van dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis)

Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen

Stotterfonds

Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie

Patiëntenvereniging Hersenletsel

Afasiecentrum (informatie over afasiecentra)

Stichting Plots- en Laatdoven

Dovenschap (Vereniging voor dove mensen)

Taalontwikkeling

Kind en Taal (informatie over taal en taalontwikkeling)

Website van Kentalis (informatie over taalontwikkelingsstoornissen)

Gehoor

HOorzaken.nl (informatie over het gehoor, hoorproblemen en hoortoestellen)

Stem en adem

Stem in zicht (informatie over stem en stemproblemen)

Keel-, neus en oorheelkunde (informatie over stemproblemen bij volwassenen)

Longfonds (informatie over COPD en astma)

Eten, drinken en slikken

Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie (informatie over preverbale logopedie, voor eet- en drinkproblemen en slikproblemen bij jonge kinderen)

Moeilijk slikken (informatie over oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van slikstoornissen (dysfagie))

Lezen en spelling

Zorgwijzer Dyslexie (informatie over dyslexie)

Dyslexie Centraal (informatie voor ouders, leerlingen, professionals en beleidsmakers over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg)

website van Tom Braams (informatie voor kinderen over dyslexie)

Soms hoort u dat een bril met gekleurde glazen helpt tegen dyslexie. Zo’n bril is erg duur, maar er is nog steeds geen enkel bewijs dat hij echt zal helpen. Zie Skepsis voor een kritisch artikel.

Instanties

Adelante: informatie over Gehoor, taal en spraak

Kentalis: informatie over Gehoor, taal en spraak