Richtlijnen tegen corona bij behandeling in de praktijk

In deze RICHTLIJNEN TEGEN HET CORONAVIRUS vindt u de regels die ik hanteer voor behandeling in de praktijk.

Logopedie en zorg

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Op het YouTubekanaal van de NVLF kunt u veel filmpjes vinden over logopedie.

Kwaliteitsregister Paramedici

Nederlandse Zorgautoriteit

Patiëntenverenigingen

www.stichtinghoormij.nl (informatie over allerlei zaken rond slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen)

www.balansdigitaal.nl (Balans, voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen in leren en gedrag)

Foss en Fodok (voor ouders van slechthorende kinderen en kinderen met spraak-taalmoeilijkheden)

www.schisis.nl (Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen)

www.stotteren.nl (Stotterfonds)

www.nedverstottertherapie.nl (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie)

www.hersenletsel.nl

www.afasiecentrum.nl (informatie over afasiecentra)

www.stichtingplotsdoven.nl

www.dovenschap.nl (Vereniging voor dove mensen)

Taalontwikkeling

www.kindentaal.nl (informatie over taal en taalontwikkeling)

Website van Kentalis (informatie over taalontwikkelingsstoornissen)

Gehoor

www.hoorzaken.nl (informatie over het gehoor, hoorproblemen en hoortoestellen)

Stem en adem

Stem in zicht (informatie over stem en stemproblemen)

Keel-, neus en oorheelkunde (informatie over stemproblemen bij volwassenen)

www.longfonds.nl (informatie over COPD en astma)

Eten, drinken en slikken

www.prelogopedie.nl (informatie over preverbale logopedie, voor eet- en drinkproblemen en slikproblemen bij jonge kinderen)

www.moeilijkslikken.nl (nformatie over oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van slikstoornissen (dysfagie))

Lezen en spelling

Zorgwijzer Dyslexie (informatie over dyslexie)

http://masterplandyslexie.nl (informatie voor scholen, in samenwerking met de Rijksoverheid)

website van Tom Braams (informatie voor kinderen over dyslexie)

Soms hoort u dat een bril met gekleurde glazen helpt tegen dyslexie. Zo’n bril is erg duur, maar er is nog steeds geen enkel bewijs dat hij echt zal helpen. Zie Skepsis voor een kritisch artikel.

Instanties

Adelante: informatie over Gehoor, taal en spraak

Kentalis: informatie over Gehoor, taal en spraak

TwoWay: informatie over Onderzoek en behandeling van dyslexie
N.B. Na onderzoek door TwoWay kan behandeling van dyslexie plaatsvinden in De Springveer.