Logopedie gaat over de communicatie tussen mensen. Daarbij kunnen problemen ontstaan. Samen bekijken we hoe ik u of uw kind daarbij kan helpen.

De springveer is een symbool voor actie. Alleen als wij met elkaar samenwerken, kan logopedische behandeling een goed resultaat hebben.

Kan ik met elke logopedische klacht in uw praktijk terecht?

Als logopedist ben ik allround opgeleid. Binnen De Springveer heb ik me gespecialiseerd in kindertaal en uitspraak. Ik kan u ook helpen als u stemklachten heeft of onduidelijk spreekt of als u problemen heeft met slikken.

Verder begeleid ik al vele jaren kinderen met problemen bij lezen en spelling en met dyslexie. Daarvoor heb ik een speciale opleiding en veel nascholing gevolgd.
Dyslectici hebben vaak taalproblemen of problemen met het klankbewustzijn. De behandeling hiervan valt onder de normale logopedische therapie en wordt vergoed uit het basispakket. Voor onderzoek en behandeling van ernstig dyslectische kinderen is er een speciale regeling. Eerst moet er door een erkende instelling EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) worden vastgesteld. De behandeling kan dan in sommige gevallen gebeuren binnen De Springveer. Kijk bijvoorbeeld op de website van TwoWay in Heerlen. In andere gevallen zal de behandeling van dyslexie meestal niet worden vergoed.

Voor sommige problemen in de communicatie verwijs ik u liever door naar een collega, bijvoorbeeld als uw klacht meer specialistische kennis vereist. Neemt u bij twijfel gerust contact met mij op.

Aanmelding

U kunt mij bellen om uzelf of uw kind aan te melden. U kunt ook het aanmeldformulier invullen. Ik neem dan contact met u op om een afspraak te maken.

Verwijzing

Uw huisarts of uw specialist kan u verwijzen naar een logopedist. Eigenlijk is dat sinds 2011 niet meer nodig, maar veel zorgverzekeraars eisen nog steeds een verwijzing van een arts. De behandeling wordt dan door de verzekering vergoed. Daarom vragen wij in De Springveer altijd om een verwijsbrief.

Identificatie

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Deze identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus ook voor hun kind een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.
U kunt zich bij mij identificeren met een geldig Nederlands paspoort of met een geldige identiteitskaart. Het kan ook met een rijbewijs of vreemdelingendocument.
Met uw identiteitsbewijs controleer ik uw Burgerservicenummer (BSN). Ik leg de soort en het nummer vast in mijn administratie. Ik zal nooit een kopie of scan maken van het legitimatiebewijs. Dat is ook niet toegestaan.
Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Wat kunt u verwachten?

Onderzoek

De eerste afspraak bestaat uit een gesprek en een eerste onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek, observaties van de klachten en een of meer tests. Voor uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken nodig. Na het onderzoek bespreken we de uitslag.
Samen met u wordt bepaald of behandeling nodig is en hoe de behandeling eruit zal zien. We stellen samen de doelen vast die we met de behandeling willen bereiken. Als u het eens bent met het behandelplan, kan de eigenlijke behandeling beginnen.
Ik ben breed opgeleid en heb ruime ervaring. Regelmatig volg ik bijscholing en lees ik vakliteratuur. Zo blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als ik u niet de beste behandeling van uw klacht kan bieden, dan zal ik u verwijzen naar een collega in de buurt.

Behandeling

Meestal wordt er één keer per week op een vaste tijd behandeld. Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Tijdens de behandeling oefenen we nieuwe vaardigheden. Bij kinderen gebeurt dat meestal door spelletjes. Ik geef u advies over welke oefeningen u thuis kunt herhalen. Dat is belangrijk voor het succes van de behandeling.
Ik verwacht van u dat u regelmatig komt en dat u adviezen zo goed mogelijk opvolgt. Bij de behandeling van uw kind is het belangrijk dat u zelf ook aanwezig bent.
Soms is het nodig dat ik samenwerk met andere zorgverleners of met de school. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming.

Afmelden

Als u verhinderd bent, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de praktijk. U zegt uw afspraak minstens een dag van te voren af. Voor afspraken op maandag doet u dit uiterlijk op de vrijdag daarvoor. Ik breng de afspraak dan niet bij u in rekening.
Afmelden kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier. Als u zich kort van tevoren moet afmelden, doet u dit dan altijd telefonisch.

Afronding

Het aantal behandelingen hangt af van de klacht. We bespreken samen regelmatig hoe alles verloopt. De behandeling wordt afgerond als de doelen bereikt zijn.
We stoppen ook met de behandeling:
• als u geen hulpvraag meer heeft;
• als logopedische therapie geen positief effect meer heeft;
• als u twee keer of vaker zonder bericht niet op een afspraak verschijnt.