In De Springveer werk ik op afspraak. Zie hier voor openingstijden. Meestal komt u elke week op dezelfde tijd. Als u een keer niet kunt komen, laat u dat dan minstens een dag van tevoren aan mij weten.

Privacyverklaring

Ik verwerk medische gegevens van mijn patiënten. Die informatie is vertrouwelijk en in De Springveer wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Ik houd me hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In de Privacyverklaring van De Springveer kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring welke rechten u heeft.

Ik breng uw arts op de hoogte van het verloop en het resultaat van de behandeling. Aan andere betrokkenen verstrek ik alleen informatie als u daar zelf toestemming voor geeft. Uw gegevens worden door mij 15 jaar bewaard. Daarna vernietig ik de gegevens.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met Imma van de Wijer-Muris, telefonisch via 045-5245687 of via het Contactformulier. 

Coronavirus

We passen ons aan om samen de gevolgen van het coronavirus onder controle te houden. Vanaf 18 mei kunt u voor behandeling weer naar de praktijk komen. Daarvoor gelden strikte regels:

  1. U en ik mogen geen verkoudheidsklachten hebben. Heeft iemand in het gezin koorts of last van benauwdheid? Bel dan af en blijf thuis.
  2. U komt alleen of samen met uw kind. Er komen geen andere personen mee.
  3. Kom precies op tijd. Wacht bij de voordeur. Ik kom u daar halen.
  4. U en uw kind wassen bij binnenkomst de handen.
  5. De wachtruimte en de wc worden niet gebruikt.
  6. We zorgen samen voor 1,5 meter afstand.
  7. Ik zorg ervoor dat materialen en oppervlakken schoongemaakt worden.

Een overzicht van de regels vindt u HIER.

Heeft u verkoudheidsklachten? Komt u om andere redenen liever niet naar de praktijk? Dan hebben we contact via de telefoon of via beeldbellen. Vraagt u mij gerust om meer informatie.

Directe Toegankelijkheid Logopedie

De wet BIG bepaalt dat logopediepraktijken direct toegankelijk zijn (DTL). Dit betekent dat u zelf een afspraak kunt maken met een logopedist. Daarvoor hoeft u niet eerst naar uw huisarts.
Toch kunt u in De Springveer alleen terecht met een verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Zonder verwijsbrief vergoeden de meeste zorgverzekeraars de behandeling namelijk NIET.

Kwaliteit en onderzoek

In De Springveer werk ik volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en foniatrie (NVLF). In juli 2019 heeft de praktijk voor de derde keer de kwaliteitstoets Logopedie behaald. De audit is uitgevoerd door HCA.

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici onder het registratienummer 39900474791.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Ik wil graag weten of u tevreden bent over de praktijk en over de behandeling. Daarom laat ik onderzoek doen naar de mening van de cliënten in mijn praktijk. Als u hieraan mee wil werken, ontvangt u na afloop van de behandeling per e-mail een vragenlijst. Ik heb hiervoor het onafhankelijke bureau Qualizorg BV ingeschakeld. Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem en duurt ongeveer 5 minuten. Wij stellen het erg op prijs als u hieraan meewerkt. U vindt hier een informatiefolder.

NIVEL

Ik vind het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar gezondheid en zorg in Nederland. Mijn praktijk levert zorggegevens aan het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Die gegevens zijn anoniem. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van NIVEL.

Tarieven 2020

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars. Daarin zijn afspraken gemaakt over de tarieven die zij mij vergoeden. Als u de behandeling zelf betaalt, gelden de volgende tarieven:

84,00 Anamnese en onderzoek na verwijzing
84,00 Eenmalig onderzoek na verwijzing
42,00 Individuele zitting reguliere logopedie
21,00 Telefonische zitting
63,00 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen, per persoon
42,00 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen, per persoon
42,00 Instructie / overleg ouders/verzorgers van patiënt, per 30 minuten
42,00 Overleg met derden, anders dan de verwijzer, per 30 minuten
42,00 Verslaglegging aan derden, anders dan de verwijzer, per 30 minuten

NB. Soms vraagt een school of een instantie om een verslag of om overleg. Wij sturen de rekening dan naar uzelf of naar de school of instantie. De zorgverzekering vergoedt deze kosten NIET.

23,50 Uittoeslag
37,00 Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak, ongeacht de reden

NB. Als u niet op een afspraak verschijnt of als u deze te laat afzegt, brengen wij dit tarief bij u in rekening. De zorgverzekering vergoedt deze kosten NIET.

Betalingsvoorwaarden

Sommige behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de begeleiding van lees- en spellingproblemen of als u voor uw beroep duidelijker wil leren praten. U krijgt dan van mij een factuur. Hierop zijn betalingsvoorwaarden van toepassing. U vindt deze voorwaarden hier.

Waarneming

Soms is er waarneming nodig, bijvoorbeeld bij ziekte of in een vakantie. Dit gebeurt altijd door een gediplomeerde logopedist.

Klachtenregeling

Ik hoop van harte dat de logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Het klachtrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Praat er met mij over. Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Deze biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die helpt u bijvoorbeeld bij het formuleren van uw klacht. Daarna moet ik uiterlijk binnen 6 weken een reactie en een oplossing geven.

En als er geen oplossing wordt gevonden?

Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Wat kost het indienen van een klacht?

Het indienen van een klacht kost niets. De klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg of op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. Voor een oordeel van de geschillencommissie betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten, of € 100,- als u ook een schadevergoeding eist.

Adres Klachtenloket Paramedici

Postadres
Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht

E info@klachtenloketparamedici.nl
T: 030 310 09 29

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur