Heeft uw kind lees- en spellingproblemen? Als dyslexiespecialist kan ik uw kind in behandeling nemen. De behandeling wordt echter NIET vergoed door de zorgverzekering.

Voor kinderen met de diagnose EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) wordt de behandeling vergoed door de gemeente. Er is dan echter eerst uitgebreid onderzoek nodig door een regiebehandelaar. Het hangt van uw gemeente af wie dat is. Soms kan uw kind daarna voor de behandeling van de lees- en spellingproblemen toch nog bij mij terecht.